Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Развод брака цена

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производството за развод по взаимно съгласие?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред Районния съд по постоянния им адрес.

Формираната обща воля или съгласието трябва да е непоколебимо (категорично и окончателно) и сериозно (обмислено предварително и мотивирано от важни причини).

Как се доказат тези правни изисквания на практика?

На първо място, общата воля трябва да е обективирана под формата на споразумение, което да съдържа решение относно следните въпроси:

1/ къде ще живеят децата, кой съпруг ще упражнява родителските права, въпроси свързани с личните отношения и издръжката на децата;
2/ въпроси свързани с имуществените отношения – ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и прочие;
3/ ще има ли промяна във фамилните имена

Трябва да знаем, че съдът винаги дава възможност ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, да се отстранят недостатъците в определен срок, който е от така наречените ,,преклузивни” срокове .

Важно е да знаете, че ако с вашия съпруг/а сте решили да се разведете и единият от двамата е в чужбина и не желае да се върне, няма как да се изпълнят законовите изисквания за развод по взаимно съгласие.
Именно по този начин съдът се убеждава в  непоколебимостта и сериозността на съпрузите, като и двамата трябва да се явят ЛИЧНО  в съдебното заседание и отново категорично да потвърдят, че решението им да прекратят брака е взаимно, сериозно и непоколебимо.

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие.

Ако гореказаното е изпълнено и ако предварително сключеното споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.

Значи ли това че вече съм развед/на?

Решението трябва да се постанови в 1-месечен срок от датата, на която е приключило разглеждането на делото. Ако искането за прекратяване на брака е уважено, последното  не подлежи на обжалване.

Обикновено съпрузите искат да получат заверен препис от решението за развод, който може да им служи пред държавната администрация и трети лица.

По аргумент за противното, при недопускане на развода,  двамата съпрузи заедно може да обжалват решението.

Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие

  • по-бързо, по-икономично, по-безболезнено
  • предпочитано, ако имате деца – в това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание
  • ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред
  • цената на развод по взаимно съгласие е значително по-ниска

Цена развод по взаимно съгласие – разходи и адвокатски хонорар

Ако ползвате адвокат за вашето бракоразводно дело, адвокатският хонорар обикновено варира от 500 до 800 лв.

Таксата, която следва да се заплати при подаване на молбата e 25.00 лв. по сметката на Районния съд.
При допускане на развода следва да се заплати допълнителна такса, не по – голяма от 50.00 лева.
В зависимост от това, дали в споразумението се решават имуществени отношения или издръжка между съпрузите и децата, се събират допълнителни такси.

Какви други документи са необходими за развода?

Освен молбата и споразумението, съпрузите следва да представят и:

– Документ за платена държавна такса;
– Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал;
– Удостоверения за раждане на родените от брака и непълнолетни деца;
– Нотариални актове или други документи за собственост на недвижими имоти и МПС;
– Служебна бележка за последното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ последното съдебно заседание за определяне на месечната издръжка;
– Комплект документи по образец: Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите, съобщение за прекратен граждански брак;

Кои се условите за развод на брак

© Copyright 2018 pravdiko.mk Сите права се задржани. Не е дозволено преземање на оваа содржина или на делови од неа без претходна согласност од редакцијата на ПРАВДИКО.

Законот за семејство предвидува неколку услови кои треба да бидат исполнети за еден брак да престане. Како прва опција која ја дава законот е бракот да се разведе со заемна согласност на брачните другари. Доколку  брачните другари имаат заеднички малолетни деца или полнолетни деца над кои им е продолжено родителското право, потребно е да поднесат спогодба за начинот на вршењето на родителските права и должности и за издржувањето и воспитанието на децата.

При ваквиот развод судот  ќе донесе одлука за развод на бракот по заемна согласност на брачните другари ако утврди дека тие таа согласност ја донеле слободно, сериозно и непоколебливо со нивно сослушување.

Бракот исто така  може да се разведе по барање на еден од брачните другари ако брачните односи се до таа мера нарушени што заедничкиот живот станал неподнослив.За развод на бракот по овој основ брачните другари треба да докажат дека нивниот брачен живот навистина станал неподнослив поради нарушените односи меѓу нив.При вакво барање за развод на бракот како услов предвиден во законот е  брачната заедница фактички да  престанала подолго од една година.

Пред главната расправа за развод, судовите одржуваат посебно рочиште како обид за мирење на брачните другари. Ова рочиште се одржува и во постапката за развод на бракот по взаемна согласност на брачните другари.

Ако рочиштето за обид за мирење не успее, претседателот на судскиот совет закажува главна расправа.Кога судот ќе утврди дека односите меѓу брачните другари се нарушени, па поради тоа не е можно никакво усогласување на недоразбирањето меѓу нив,тој донесува пресуда за развод на бракот. За донесување на пресудата ирелевантно е кој и колку од двајцата брачни другари е виновен за нарушувањето на односите меѓу нив.

Во случај на развод или поништување на бракот, секој од поранешните брачни другари го задржува презимето што го има, а може да бара и промена на тоа презиме.

Правосилна пресуда за развод или поништување на бракот, судот ја доставува до органот на управата надлежен за водење на матична книга на венчаните најдоцна во рок од 30 дена заради упис на промените, како и до Центарот за социјална работа, ако во бракот имаат малолетни деца или деца над кои е продолжено родителското право.

–ПРАВДИКО–

Поврзани статии:

Определување издршка на малолетник

Цена развода

За прошедший год цены на госуслуги для российского населения порядком выросли, и развод не стал исключением. Ввиду этого вопрос о стоимости госпошлины за расторжение брака волнует тех, кто решил начать такую процедуру. При этом отмечается, что на её размер влияют несколько факторов, а именно:

Рассмотрим подробнее каждый момент.

Госпошлина при разводе через ЗАГС

Итак, расторжение законной семьи с помощью органов ЗАГС – наиболее простой и наименее затратный с финансовой стороны способ. Как известно, супруги, жаждущие развода, могут обращаться сюда лишь в тех случаях, когда у них нет детей до 18-ти лет и отсутствуют взаимные претензионные требования.

Стоит отметить, что такую пошлину придется уплатить каждому (!) из обоих супругов.

Впрочем, прогнозы от некоторых законодателей были гораздо менее утешительны, ведь рассматривался законопроект, согласно которому стоимость развода могла достигать 30 000 рублей. На самом деле, были учтены многие негативные последствия от внедрения такого шага. Ряд вновь созданных семей попросту предпочел бы оставаться в гражданских отношениях, чтобы не подвергать себя риску с уплатой таких издержек, да и потенциальному разделу имущества.

Невзирая на то, что государство предпочло остановиться на более лояльном варианте, существуют случаи, когда размер платежа можно уменьшить до 200 рублей, что составляет практически символичную сумму по нынешним меркам:

В саму госпошлину уже включена выдача подлинников свидетельства о расторжении брака обоим супругам, так что дополнительных издержек от вас не потребуется.

Подробнее о стоимости развода через ЗАГС можно почитать здесь.